News - EventsNews - Events - RSS

Satellogic kêu gọi 50 triệu đô la cho chùm vệ tinh quang học mới

Công ty thương mại Satellogic chuyên cung cấp hình ảnh Trái đất, ở TITUSVILLE, Florida ra tuyên bố ngày 19 tháng 12 rằng họ đã huy động được 50 triệu đô la để giúp công ty mở rộng quy mô chùm vệ tinh của họ. Công ty có trụ sở tại Buenos Aires cho biết họ đã huy động được một vòng tài trợ mới có sự tham gia của các nhà đầu tư mới cùng với nhưng đơn vị...

VSC ActivitiesVSC Activities - RSS

Chương trình Khoa học Công nghệ Vũ trụ

Chương trình Khoa học Công nghệ Vũ trụ

Công nghệ vũ trụ là một ngành công nghệ cao, được tích hợp từ nhiều ngành khoa học công nghệ khác nhau nhằm chế tạo và ứng dụng các phương...

International CooperationInternational Cooperation - RSS

Gallery

Website Link

Ngày Khoa học và Công nghệ 18 tháng 5 - Bộ Khoa học và Công nghệ

Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2013 - Bộ Khoa học và Công nghệ