Ủy ban Vũ trụ Việt Nam có 12 ủy viên

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hànhQuyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1720/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Vũ trụ Việt Nam.

Theo đó, Ủy ban Vũ trụ Việt Nam có 12 Ủy viên gồm: đại diện lãnh đạo các Bộ: Thông tin và Truyền Thông, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện trưởng Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; 3 nhà khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ vũ trụ.

Căn cứ yêu cầu thực tiễn, Chủ tịch Ủy ban Vũ trụ Việt Nam có thể mời các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện một số tổ chức chuyên môn về lĩnh vực công nghệ vũ trụ để tư vấn cho Ủy ban.

Các thành viên Ủy ban Vũ trụ Việt Nam làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Trước đó, ngày 17/9/2010, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban Vũ trụ Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Vũ trụ Việt Nam là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ủy ban Vũ trụ Việt Nam là tổ chức tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề liên ngành trong việc thực hiện Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020. Ủy ban Vũ trụ Việt Nam có Văn phòng thường trực giúp việc đặt tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thanh Giang

Thư viện - Hình ảnh

Liên kết website

Ngày Khoa học và Công nghệ 18 tháng 5 - Bộ Khoa học và Công nghệ

Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2013 - Bộ Khoa học và Công nghệ